Select Page

SC FRAGAR TRADING S.R.L anunță începerea activităților proiectului “MiniBRAIN – Echipament de Gestiune a clădirilor inteligente pe platforma Iot“, Cod SMIS 156337.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, POC/1033/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere, axa prioritară  ”Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”

SC FRAGAR TRADING S.R.L a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare  Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate la  nivelul regiunii Iași. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea lui MiniBRAIN, un echipament Hard și Soft pentru gestionarea descentralizată a unei clădiri inteligente. Acest echipament din punct de vedere al infrastructurii hardware va fi construit pe o platforma Iot de tip Rasbery Pi, și va trebui să gestioneze un subsistem (subsistemul de iluminat, subsistemul de control acces, subsistemul de ventilație etc.) al unei “clădiri inteligente”  şi „clădiri sustenabile”.

Proiectul va fi derulat în Iași, în perioada 17 februarie 2023 – 31 decembrie 2023, cu o valoare totală de 11.396,133.00 de ron din care finanțarea nerambursabilă este de 6.209.626,00 de ron

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

Frâncu Cătălin

www.high-quality.ro

projects@high-quality.ro
Tel: +40232250885

Fax: +40232250886